Elisabet.E - konst

 

Artiklar

Ölandsbladet nr 80, 7 juli -11

Ölandsbladet nr 95, 10 aug -13,  www.olandsbladet.se

Barometern 10 augusti -13

Ölandsbladet 5 augusti -14

Kalmar Läns tidning okt -19

Ölandsbladet 21/8 -21

 

artikel

 Ölandsbladet 21/8, 2021

 

 

fiskebåt, artikel-14

Ölandsbladet, 5 Aug - 14

 

 

Ölandsbladet nr 95, 10 aug-13

 

 

Ölandsbladet nr 80, 7 juli-11

 

 

 

Samlingsutställning med Grafik 99/bildverket på Färjestadens Bibiliotek på Öland

15/10-12/11 -19.